Art Games Studio S.A

Art Games Studio S.A. (dawniej: Big Flat Potato S.A.) został założony w lipcu 2017 r. przez Ultimate Games S.A., spółkę notowaną na rynku GPW w Warszawie. Prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne i konsole Switch. W 2018 r. Spółka pozyskała wsparcie m.in. Gaming Factory, inwestora specjalizującego się w spółkach z branży gamedev, posiadającego kilkanaście podmiotów w portfolio, jednego z większych tego typu inwestorów w Polsce.

Spółka współpracuje obecnie z 15 zespołami deweloperskimi, sukcesywnie zwiększa portfolio własnych jak i zewnętrznych tytułów.

Produkty Emitenta są sprzedawane na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, głównie za pośrednictwem dedykowanej platformy dystrybucyjnej Steam będącej największym dystrybutorem gier PC na świecie oraz Nintendo Store. Emitent zamierza rozszerzyć wydawanie gier pozostałe typy konsol.

Głównym założeniem prowadzonej działalności jest produkcja i dystrybucja kilku, nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Dzięki czemu maleje ryzyko operacyjne przy optymalnej reakcji na niespodziewane zdarzenia losowe występujące podczas produkcji projektów. Dywersyfikacja tworzenia różnego rodzaju typów gier zwiększa szanse na odniesienie sukcesu danego projektu.