Art Games Studio S.A

Art Games Studio S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne, Nintendo Switch, Xbox oraz PlayStation. Produkty Emitenta są sprzedawane na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, głównie za pośrednictwem dedykowanej platformy dystrybucyjnej Steam będącej największym dystrybutorem gier PC na świecie. Ponadto gry są wydawane na Nintendo Switch, Xbox oraz PlayStation.

Głównym założeniem prowadzonej działalności jest produkcja i dystrybucja kilku, nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier głównie przez własny zespół developerski, przy małym udziale rozproszonych niewielkich zespołach deweloperskich. Dzięki temu maleje ryzyko operacyjne i kosztowe przy szybkiej reakcji na niespodziewane zdarzenia losowe występujące podczas produkcji projektów.

Art Games Studio S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 24 maja 2019 r.