Art Games Studio S.A

Art Games Studio S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz konsole, głównie Nintendo Switch. Spółka została założona w lipcu 2017 r. przez Ultimate Games S.A., notowaną na rynku regulowanym GPW. W 2018 r. Spółka pozyskała kolejnych inwestorów m.in. Gaming Factory S.A., inwestora specjalizującego się w spółkach z branży gamedev, posiadającego kilkanaście podmiotów w portfolio, jednego z większych tego typu inwestorów w Polsce. Art Games Studio S.A. od 24 maja 2019 r. jest notowany na rynku NewConnect.

Aktualnie w portfolio Emitenta znajduje się łącznie 30 pozycji na Steam, Switch oraz Xbox. Największe wyprodukowane przez spółkę tytuły do Alchemist Simulator i WW2: Bunker Simulator oraz S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored i When I Was Young, którego spółka była wydawcą.

Spółka współpracuje obecnie z 5 zespołami deweloperskimi, sukcesywnie zwiększa portfolio własnych jak i zewnętrznych tytułów.

Produkty Emitenta są sprzedawane na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej za pośrednictwem dedykowanej platformy dystrybucyjnej Steam będącej największym dystrybutorem gier PC na świecie, Nintendo eShop oraz Xbox. Emitent zamierza rozszerzyć dystrybucję gier o konsolę PlayStation.

Głównym założeniem prowadzonej działalności jest produkcja i dystrybucja kilku, nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Dzięki czemu maleje ryzyko operacyjne przy optymalnej reakcji na niespodziewane zdarzenia losowe występujące podczas produkcji projektów. Dywersyfikacja tworzenia różnego rodzaju typów gier zwiększa szanse na odniesienie sukcesu danego projektu.