Kalendarium

 • Zarząd spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

   – jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 18 marca 2020 r.

  – jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 8 maja 2020 r.

  – jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 10 sierpnia 2020 r.

  – jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 9 listopada 2020 r.

  Emitent zdecydował się przekazać raport roczny w terminie do 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego (tj. do dnia 20 marca 2020 r.), a zatem jest zwolniony z obowiązku przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku.

  Ewentualne zmiany dotyczące przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.