Kalendarium

  • Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2019, zgodnie z którym:

    • raport kwartalny za II kwartał 2019 r. zostanie opublikowany w dniu 9 sierpnia 2019 r.
    • raport kwartalny za III kwartał 2019 r. zostanie opublikowany w dniu 8 listopada 2019 r.

    Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.