Raporty w 2024 roku

 • Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2024, zgodnie z którym:

  – raport roczny za 2023 r. zostanie opublikowany 15 marca 2024 r.

  – raport okresowy za I kwartał 2024 r. zostanie opublikowany 8 maja 2024 r.

  – raport okresowy za II kwartał 2024 r. zostanie opublikowany 9 sierpnia 2024 r.

  – raport okresowy za III kwartał 2024 r. zostanie opublikowany 8 listopada 2024 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Raporty w 2023 roku

 • Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2023, zgodnie z którym:

  – raport roczny za 2022 r. zostanie opublikowany 15 marca 2023 r.

  – raport okresowy za I kwartał 2023 r. zostanie opublikowany 11 maja 2023 r.

  – raport okresowy za II kwartał 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 11 sierpnia 2023 r.

  – raport okresowy za III kwartał 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 9 listopada 2023 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Raporty w 2022 roku

 • Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  – raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 11 maja 2022 r.

  – raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 16 sierpnia 2022 r.

  – raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 9 listopada 2022 r.

  – raport roczny za 2021 rok obrotowy – 16 marca 2022 r.

  W związku z ustaleniem daty publikacją raportu rocznego za 2021 rok obrotowy na dzień 16 marca 2022 r., na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent jest zwolniony z obowiązku publikacji raportu za IV kwartał 2021 roku.

  Ewentualne zmiany dotyczące przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Raporty w 2021 roku

 • Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  – raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 17 maja 2021 r.

  – raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 16 sierpnia 2021 r.

  – raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 15 listopada 2021 r.

  – raport roczny za 2020 rok obrotowy – 22 marca 2021 r.

  W związku z ustaleniem daty publikacją raportu rocznego za 2020 rok obrotowy na dzień 22 marca 2021 r., na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent jest zwolniony z obowiązku publikacji raportu za IV kwartał 2020 roku.

  Ewentualne zmiany dotyczące przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Raporty w 2020 roku

 • Zarząd spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

   – jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 18 marca 2020 r.

  – jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 8 maja 2020 r.

  – jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 10 sierpnia 2020 r.

  – jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 9 listopada 2020 r.

  W związku z ustaleniem daty publikacją raportu rocznego za 2020 rok obrotowy na dzień 22 marca 2021 r., na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent jest zwolniony z obowiązku publikacji raportu za IV kwartał 2020 roku.

  Ewentualne zmiany dotyczące przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.