PLAN PREMIER

Aktualizacja: 01.07.2019

Kolor zielony – wydane produkcje

Lp. Gra Platforma Planowany termin wydania Formuła gry
1 Bad Dream: Fever Switch 14-03-2019 pay-to-play
2 Unlucky 7 PC 30.08.2019 pay-to-play
3 The Worst Day Ever PC Q2/Q3 2019 pay-to-play
4 Spyhack PC Q3 2019 pay-to-play
5 Spyhack Switch Q3 2019 pay-to-play
6 Climbros PC Q3/Q4 2019 pay-to-play
7 Pooplers Switch Q4 2019 pay-to-play
8 Infernal Radiation PC Q4 2019 pay-to-play
9 Infernal Radiation Switch Q4 2019 pay-to-play
10 When I Was Young PC Q4 2019 pay-to-play
11 ToolBoy Switch Q4 2019 pay-to-play
12 Alchemist Simulator PC Q1 2020 pay-to-play

* Pogrubioną czcionką przedstawiono główne premiery gier w danym okresie;
** Plan Premier ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianie;
***Plan premier będzie aktualizowany przynajmniej raz na kwartał;
****Plan premier nie zawiera (z różych przyczyn, np. z uwagi na zapisy umowne z podmiotami zewnętrznymi) wszystkich gier planowanych do wydania przez Emitenta;
***** Część gier przypadająca na lata 2019 -2020 zostanie zapowiedziana w przyszłości i dopiero wtedy znajdzie się na liście.