Aktualizacja: 10.01.2020;   Kolor zielony – wydane produkcje

Lp. Gra Platforma Data zakończenia produkcji gry Planowany termin premiery gry Formuła gry
1 Bad Dream: Fever Switch Q1 2019 14.03.2019 pay-to-play
2 Unlucky 7 PC Q3 2019 30.08.2019 pay-to-play
3 When I Was Young PC Q2 2020 10.01.2020 (EA) pay-to-play
4 Spyhack PC Q3 2019 Q1 2020 pay-to-play
5 Spyhack Switch Q4 2019 Q1 2020 pay-to-play
6 The Worst Day Ever PC Q4 2019 Q4 2019 / Q1 2020 pay-to-play
7 The Worst Day Ever Switch Q4 2019 Q4 2019 / Q1 2020 pay-to-play
8 Climbros PC Q4 2019 Q4 2019 / Q1 2020 pay-to-play
9 Climbros Switch Q4 2019 Q4 2019 / Q1 2020 pay-to-play
10 Pooplers Switch Q4 2019 Q4 2019 / Q1 2020 pay-to-play
11 Pooplers PC Q4 2019 Q4 2019 / Q1 2020 pay-to-play
12 Infernal Radiation PC Q1 2020 (EA) Q1 2020 (EA) pay-to-play
13 Infernal Radiation Switch Q2 2020 Q2 2020 pay-to-play
14 ToolBoy Switch Q4 2019 Q1 2020 pay-to-play
15 ToolBoy PC Q1 2020 Q1 2020 pay-to-play
16 When I Was Young Switch Q2 2020 Q2 2020 pay-to-play
17 Alchemist Simulator PC Q1 2020 Q1/Q2 2020 pay-to-play
18 Alchemist Simulator Switch Q1 2020 Q1/Q2 2020 pay-to-play
19 WW2: Bunker Simulator PC Q3 2020 Q3/Q4 2020 pay-to-play

* EA – Early Access
** Plan Premier ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianie;
*** Plan premier będzie aktualizowany przynajmniej raz na kwartał;
**** Plan premier nie zawiera (z różnych przyczyn, np. z uwagi na zapisy umowne z podmiotami zewnętrznymi) wszystkich gier planowanych do wydania przez Emitenta;
***** Część gier przypadająca na lata 2019 -2020 zostanie zapowiedziana w przyszłości i dopiero wtedy znajdzie się na liście.