Strategia rozwoju

W przyjętej strategii rozwoju Emitent zakłada dalszy rozwój działalności poprzez produkcję i dystrybucję dużej ilości, nisko i średnio budżetowych oraz wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Takie podejście Zarządu Spółki zapewnia minimalizację ryzyka inwestycyjnego związanego z produkcją pojedynczej gry. Strategia rozwoju zostanie zrealizowana poprzez osiągnięcie następujących celów:

 1. zdobycie znaczącej pozycji w segmencie gier wideo na platformę PC poprzez:
  1. wydawanie gier ze swojego konta na Steam,
  2. rozpoczęcie od I kwartału 2020 r. produkcji gier i ich wydawania na własnym koncie Nintendo Switch,
  3. perspektywę wydawania projektów zewnętrznych;
 2. dywersyfikację portfolio gier poprzez tworzenie, rozwój i dystrybucję kolejnych projektów i dążenie do realizacji 15-20 premier w 2020 r., ok. 10 premier w 2021 r. oraz ok. 10 premier w 2022 r.;
 3. zwiększenie dywersyfikacji prowadzonego biznesu poprzez rozszerzenie portfolio wydawniczego o platformy PlayStation oraz Xbox One;
 4. dalszy rozwój potencjału intelektualnego poprzez zwiększanie ilości zespołów i rozbudowę obecnych.

Przyjęta strategia będzie realizowana przez Emitenta w latach 2020-2022. Wszystkie cztery cele strategiczne są przedmiotem obecnej realizacji. Spółka w celu realizacji strategii rozważa wykorzystanie następujących źródeł finansowania:

 • środki wypracowane z działalności operacyjnej Spółki,
 • środki pozyskane z emisji akcji.

Zarząd Emitenta nie wyklucza, iż w ramach realizacji strategii rozwoju przeprowadzi kolejną emisję akcji celem zwiększenia dynamiki rozwoju prowadzonej działalności.